موفقیتها و افتخارات موسسه دانش فراسو

با سپاس بی‌کران به پیشگاه خداوند دانش آفرین که به یاری وی و با تجربه، کاردانی و تلاش  بی‌وقفه محققین، اساتید و دانشجویان عزیز؛ امروز پس از پشت سر نهادن دشواری ها و چالشهای فراوان، پا به مرحله‌ای نهاده‌ایم که بدون تردید اوج شکوفایی و نهایت افتخار آفرینی موسسه دانش فراسو است.

در طی 15 سال فعالیت مستمر و مداوم؛ بصورت شبانه روزی در کنار دانشجویان عزیز سراسر کشور بوده ایم و با ارائه خدماتی ممتاز و دلسوزانه؛ موجبات گذر از چالشهای نوشتن پروپوزال و پایان نامه را برای عزیزان فراهم کرده ایم.

دست‌یابی به این افتخارات ممکن نبود مگر با تلاش‌های بی دریغ و همت بی‌بدیل اعضای سخت کوش مجموعه دانش فراسو و به کارگیری نخبه‌ترین و مجرب‌ترین اساتید و محققین سطح کشور

هزیه نوشتن پروپوزال

موجب افتخار فزاینده ماست بیان این نکته که مجموعه دانش فراسو به عنوان تنها موسسه آموزشی و پژوهشی کشور توانسته جوایزی را در سطح ملی کسب نماید که قبل از آن هیچ مجموعه پژوهشی موفق به اخذ آنها نشده است. اکنون به خود می بالیم که می‌توانیم به جرات خود را پرافتخارترین مجموعه آموزشی در کشور بنامیم.

مجتمع دانش فراسو؛ رتبه یک ارائه خدمات مشاوره و نگارش پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در سطح کشور