درباره مجتمع آموزشی پژوهشی دانش فراسو

مجتمع دانش فراسو با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی؛ پژوهشی؛ داوری؛ نقد؛ نگارش؛ تدوین و انجام پروپوزال و پایان نامه های دانشگاهی امروز بعنوان معتبرترین مرکز پژوهشی کشور شناخته می شود. این مجموعه دارای مقام برتر انجام پروپوزال دکتری در سطح ملی و مجری انواع پروژه های پژوهشی در سطح دانشگاههای کشور می باشد.

پس اگر تا کنون کار شما با چالش مواجه بوده دیگر نگران نباشید؛ موسسه دانش فراسو همانی است که از نا امیدیهای شما امید می سازد.

فرم درخواست مشاوره

نگاهی بر آمار و سوابق پژوهشی مجتمع دانش فراسو

0مورد
تعداد پروپوزالهای نوشته شده برای مقطع کارشناسی ارشد
0جلد
تعداد پایان نامه های نوشته شده برای مقطع کارشناسی ارشد
0مورد
تعداد پروپوزالهای کار شده برای مقطع دکتری
0جلد
تعداد رساله های انجام شده در مقطع دکتری

موسسه دانش فراسو مقام نخست ارائه خدمات مشاوره و نگارش پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در سطح کشور